ŚRODOWISKO

Prowadząc działalność górniczą jesteśmy świadomi naszego oddziaływania na środowisko. Dlatego staramy się być za nie odpowiedzialni. Myślimy o przyszłości kolejnych pokoleń i staramy się być rozsądnym sąsiadem.  W trakcie eksploatacji staramy się minimalizować wpływ naszej działalności na otaczające nas środowisko oraz sąsiedztwo.

Po zakończonej eksploatacji sukcesywnie rekultywujemy tereny zapewniając naturze warunki do rozwoju bioróżnorodności.  Prace rekultywacyjne prowadzone są we współpracy z przyrodnikami i leśnikami. Każdego roku zwracamy naturze grunty, na których rozwija się roślinność, będąca pokarmem i miejscem życia zwierząt.

Ponadto staramy się szerzyć wiedzę o środowisku i ekologii, prowadząc projekty i zajęcia dla lokalnej społeczności.

NASZE ZAANGAŻOWANIE