System - geo-pass

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno inwestorów, wykonawców jak i projektantów obiektów   inżynierskich, stworzyliśmy unikatowy, innowacyjny, całkowicie polski system budowy ścian oporowych z lekkich elementów prefabrykowanych tzw. System GEO-PASS.

System  GEO-PASS  to zaawansowane i nowoczesne rozwiązanie konstrukcji oporowych w technologii gruntu   zbrojonego. Konstrukcje  oporowe systemu  GEO- PASS opierają się na zasadzie zbrojenia gruntu za pomocą zestawianych „na sucho” modułowych elementów. Charakterystyczną cechą systemu  jest możliwość wykonania konstrukcji quasi skrzyniowych, co umożliwia budowę mocno obciążonych ścian.

Konstrukcje z prefabrykowanych elementów  pozwalają na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie, a w szczególności wykonania ścian oporowych, które spełniają funkcje umocnień ziemnych, przyczółków, stanowią zabezpieczenie osuwisk i skarp.

Dzięki wyjątkowo elastycznemu systemowi elementów prefabrykowanych oraz możliwości wykonania elementów niestandardowych zakres stosowania systemu  jest wyjątkowo szeroki. Proponowane rozwiązanie może zostać wykorzystane między innymi do budowy:

 • ścian oporowych (stabilizacja skarp, redukcja terenu);
 • obudowy koryt wodnych i basenów;
 • przepustów, umocnień  brzegowych;
 • ramp towarowych, peronów,   podjazdów;
 • ścian ochronnych, przeciwpożarowych;
 • wałów ochronnych, przeciwpowodziowych;
 • zbiorników retencyjnych;
 • i innych.

Proponowane rozwiązanie jest tanim systemem budowy konstrukcji inżynierskich wykorzystujących technologię gruntu zbrojonego. Szeroki wachlarz elementów standardowych oraz bardzo duże możliwości ich modyfikacji pozwala zaoferować odbiorcom unikalne i poszukiwane rozwiązania budowy obiektów inżynierskich.

Poniżej zdjęcia ściany prototypowej zbudowanej z prefabrykowanych elementów żelbetowych w Systemie Geo-Pass na Osiedlu Magellana w Gdyni.

Najważniejsze cechy systemu budowy GEO-PASS

System ten został tak zaprojektowany, aby dostarczyć efektywne i ekonomiczne rozwiązania dla inwestorów, wykonawców jak i projektantów.

 • Niski koszt budowy ściany

W odróżnieniu od rozwiązań tradycyjnych ściany oporowe wykonane z lekkich elementów prefabrykowanych nie wymagają podejmowania wielu przedsięwzięć organizacyjno- technicznych charakterystycznych dla bardziej skomplikowanych technologii tradycyjnych.

Efektem tego wynikowe koszty inwestycyjne podczas realizacji prefabrykowanych ścian oporowych są o 20-50% niższe niż w przypadku budowy konstrukcji tradycyjnych.

 • Szybki montaż niezależny od pogody

Ściany oporowe z elementów prefabrykowanych można montować niezależnie od pory roku i pogody, gdyż w procesie budowy nie występują procesy mokre.

 • Zaawansowane konstrukcje

Wykorzystanie prefabrykowanych elementów systemu GEO-PASS pozwala na projektowanie oraz budowę zaawansowanych konstrukcji  umożliwiających przenoszenie dużych obciążeń.

Dzięki systemowi  możliwe stają się do uzyskania konstrukcje oporowe do wysokości  12m charakteryzujące się zwiększoną statecznością i wytrzymałością.

 • Szerokie możliwości zastosowań

Proponowany system budowy oporowych konstrukcji inżynierskich umożliwia wykonanie szerokiego zakresu elementów niestandardowych.

Dzięki wyjątkowo elastycznemu systemowi elementów prefabrykowanych zakres zastosowania systemu GEO- PASS obejmuje budownictwo komunalne, drogowe, mostowe i hydrotechniczne.

DOKUMENTY DO POBRANIA