Dzień drzewa

0 października obchodzimy Dzień Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Celem Dnia Drzewa jest wzrost świadomości ekologicznej. W tym roku wraz z zaprzyjaźnionymi ze środowiskiem uczniami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie sadziliśmy drzewa na zrekultywowanych przez nas terenach poeksploatacyjnych. Pan Jarosław Gadziński Leśniczy Leśnictwa Borowiec opowiadał o znaczeniu drzew w przyrodzie oraz roli, jaką odgrywają w życiu każdego człowieka. Dzieci dowiedziały się o lokalnej przyrodzie, jej ochronie i pielęgnacji. Oprócz sadzenia drzew dużo radości dzieciakom sprawiło przygotowane przez naszych pracowników ognisko.

Akcja miała na celu nie tylko propagowanie wiedzy o prowadzonej przez nas rekultywacji terenów oraz przyrodzie i jej ochronie, ale również budowanie wśród dzieci więzi z przyrodą.

Dziękujemy Panu Leśniczemu za pomoc i zaangażowanie.

Zapraszamy dzieci do uczestniczenia w naszych kolejnych projektach.