Zakład Produkcyjny w Barkoczynie

KRUSZYWA BUDOWLANE

Naszym klientom indywidualnym i firmom oferujemy szeroki wybór kruszyw mineralnych (żwiry, piaski, mieszanki piaskowo-żwirowe).

Gwarantujemy szybką i sprawną współpracę na korzystnych warunkach.

Zapraszamy do współpracy!

Zakład Produkcyjno-Usługowy w Nowym Barkoczynie
83-422 Nowy Barkoczyn
Gm. Nowa Karczma, Pow. Kościerzyna

tel. kom. 501 415 175

 
OFERTA:
Piasek 0-2 GF 85
Żwir płukany 2-8 Gc 85/20
Żwir płukany 8-16 Gc 80-20 
Żwir płukany 16-31,5 Gc 80-20
Piasek siany 0-4
Mieszanka 0-16 
Kruszywo łamane 0-31,5 GA 85
Nakład gliniasty /Piasek 0-1/
Kamień otoczak
Niesort 0-300
Pospółka ze ściany