Zakład produkcyjny w Chwaszczynie

KRUSZYWA BUDOWLANE

Naszym klientom indywidualnym i firmom oferujemy szeroki wybór kruszyw mineralnych (żwiry, piaski, mieszanki piaskowo-żwirowe).

Gwarantujemy szybką i sprawną współpracę na korzystnych warunkach.

Zapraszamy do współpracy!

Zakład Produkcyjno-Usługowy w Chwaszczynie
80-209 Chwaszczyno, ul. Leśna 77
Gm. Żukowo, Pow. Kartuzy

tel. kom. 729 052 064

e-mail: dzial.sprzedazy@polgravel.pl

OFERTA KRUSZYWA NATURALNE
Piasek płukany 0-1 GF 85
Piasek płukany 0-2 GF 85       
Żwir płukany 2-8 Gc 85/20
Żwir płukany 8-16 Gc 80/20                 
Żwir płukany 16-31,5 Gc 80/20
Nadziarno 20/100
Kruszywo łamane 0-31,5 GA 85
Odpad BDO o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
Odpad o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Odpad o kodzie 07 01 02 – gruz ceglany
Odpad o kodzie ex 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
Odpad o kodzie ex 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych inne niż w 17 01 06
Odpad o kodzie 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie