Rekultywacja

Wiosna i jesień w naszej działalności to czas intensywnych prac rekultywacyjnych. Na gruntach poeksploatacyjnych, które zostały zniwelowane, tam gdzie grunt już osiadł nawożona jest warstwa humusu. Wysiewamy rośliny pionierskie celem użyźnienia. W październiku sadzimy drzewa – głównie sosny, ale także brzozy, olsze, dęby, modrzewie. Sadzimy również krzewy (np. rokitnik, który stanowi karmę dla ptactwa zasiedlającego zrekultywowane i sąsiednie tereny).

W miejscach, w których pozostają wodne zbiorniki poeksploatacyjne łagodzimy ich brzegi, tak aby zwierzętom umożliwić swobodny dostęp do wody. Powstałe zbiorniki urozmaicają dotychczasowy krajobraz. Z czasem stają się doskonałym miejscem do powstawania nowych siedlisk zarówno flory jak i fauny. Dla lokalnej społeczności stanowią atrakcyjne tereny rekreacyjne.

Rekultywację prowadzimy w sposób przemyślany, tak aby zapewnić naturze jak najlepsze warunki rozwoju. W ciągu ostatniego roku zrekultywowaliśmy blisko 10 ha gruntów. Prace rekultywacyjne wciąż trwają. Planujemy w tym roku oddać przyrodzie kolejne obszary.