O FIRMIE

„POLGRAVEL” Spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w sierpniu 1991 roku.

Firma „POLGRAVEL” kontynuuje wieloletnią, ponad 40-letnią tradycję jednego z największych producentów kruszyw w Polsce – Przedsiębiorstwa  Państwowego „KRUSZGEO” w Gdańsku. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w branży kruszyw, produkcji betonu i prefabrykowanych  elementów betonowych.

Spółka „POLGRAVEL” dysponując odpowiednim potencjałem technicznym oraz zapleczem surowcowym rozwija się dynamicznie od początku jej powstania. Oferujemy wyroby o wysokiej jakości, spełniające obowiązujące normy, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Udziałowcami Spółki są osoby fizyczne. Firma zatrudnia 50 pracowników. Działalność gospodarczą prowadzimy w 2 zakładach położonych na terenie województwa pomorskiego. Chwaszczyno  i Nowy Barkoczyn.

Zapraszamy do współpracy!