KRUSZYWA

Kruszywa naturalne to nic innego jak skały, powstały w wyniku erozji lub mechaniczne rozkruszenie. Pozyskiwane są w kopalniach oraz kamieniołomach. Głównie pochodzą z granitu, sjenity, dolomity, wapienie, marmury, piaskowce. Wśród kruszyw naturalnych można wskazać również żwiry i piaski. Często kruszywo mylone jest z tłuczniem. Różnica miedzy tymi dwoma materiałami jest taka, że ziarna kruszywa są mniejsze, a ich popularny przedział to 4 do 31,5 mm, a w przypadku tłucznia to będzie co najmniej 31,5mm, ale nie więcej niż 63 mm.

Zapraszamy do współpracy!

Zakład Produkcyjno-Usługowy w Nowym Barkoczynie
83-422 Nowy Barkoczyn
Gm. Nowa Karczma, Pow. Kościerzyna

tel. kom. 501 415 175

 
OFERTA:
Piasek 0-2 GF 85
Żwir płukany 2-8 Gc 85/20
Żwir płukany 8-16 Gc 80-20 
Żwir płukany 16-31,5 Gc 80-20
Piasek siany 0-4
Mieszanka 0-16 
Kruszywo łamane 0-31,5 GA 85
Nakład gliniasty /Piasek 0-1/
Kamień otoczak
Niesort 0-300
Pospółka ze ściany