ŚCIANY OPOROWE. CZYM SĄ I DLACZEGO WARTO JE ZASTOSOWAĆ

Mur oporowy, zwany też T-Wall, to nic innego jak konstrukcja, której zadaniem jest funkcją zabezpieczającą i wzmacniająca. Tego rodzaju mur zbudowany jest z kamieni, betonu lub cegieł i bardzo często zabezpiecza ściany domów, wykopów lub skarp, aby uniemożliwić osuwanie się gruntu. Niemniej obecnie istnieje bardzo dużo rozwiązań w budownictwie, do których stosuje się mury oporowe. Właśnie jednym z doskonałych przykładów jest wykorzystane ścian oporowych jako elementów małej architektury, albo zabezpieczeń do stabilizacji uskoków ziemnych.

Idea ścian oporowych T-Wall przede wszystkim polega na zastosowaniu prefabrykowanych elementów z żelbetu – najczęściej w kształcie litery T. Często w celu zwiększenia nośności konstrukcji oporowej wykorzystuje się także potężne zbrojenia przy użyciu prętów stalowych. Jednak w celu postawienia takiej konstrukcji, warto zaangażować do tego wyłącznie renomowaną firmę, a najlepiej taką, która na co dzień zajmuje się wznoszeniem konstrukcji oporowych.

ŚCIANY OPOROWE T-WALL – DO CZEGO SŁUŻĄ? 

W nowoczesnym budownictwie można wyróżnić wiele rodzajów murów oporowych. Klasyfikuje się je przede wszystkim w zależności od funkcji budowy, jakie mają spełniać. Dlatego są to między innymi ściany wspornikowe, a więc konstrukcje zagłębione w podłoże, które podtrzymują grunt. Najczęściej wykonywane są z żelbetu lub stali, a już rzadziej z drewna.

Warto wyróżnić także mury grawitacyjne, które powszechnie określane są masywnymi. Stawiane są z betonu lub kamienia, poza konstrukcjami złożonymi, które skomponowane są z wielu różnych elementów. Niemniej mur oporowy można odpowiednio zaprojektować i zbudować zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkiego rodzaju ścianki oporowe to także elementy, które tworzą wszechobecne konstrukcje inżynierskie, które na przykład szeroko wykorzystywane są w gospodarce magazynowej.

Tym samym należy zaznaczyć, że betonowe ściany oporowe przede wszystkim mają zastosowanie w budownictwie tzw. tymczasowych składowisk materiałów sypkich m.in. kruszywa, żużlu czy zboża. Z uwagi na ich niezwykłą odporność i wytrzymałość doskonale nadają się do magazynowania ogromnych obciążeń do wysokości zaprojektowanej ściany. Dzięki bardzo dużej funkcjonalności ścianek oporowych ich zastosowanie jest naprawdę szerokie, a proste wykonanie sprawia, że są powszechnie wykorzystywane.

TYPOWE ZASTOSOWANIE ŚCIAN OPOROWYCH T-WALL 

Wszelkiego rodzaju konstrukcje oporowe spełniają szereg różnorodnych funkcji. Ich szerokie zastosowanie pozwala na wykorzystanie ich jako konstrukcji stałych bądź tymczasowych w budownictwie:

·         mostowym,

·         drogowym,

·         kolejowym,

·         wodnym,

·         ziemnym.

W szeroko pojętym budownictwie drogowym, kolejowym oraz mostowym wszystkie elementy T-Wall najczęściej wykorzystuje się do trwałego podtrzymywania, oraz obudowywania skarp nasypów i wykopów wzdłuż autostrad czy dróg. To samo tyczy się zjazdów i podjazdów na przykład w rejonie skrzyżowań, a także wykonywania obudów skarp wokół parkingów, torowisk lub wiaduktów.

Z kolei w budownictwie ziemnym system T-Wall największe zastosowanie odnajduje w budowie barier ochronnych, obramowań oddzielających składowiska odpadów, ramp przeładunkowych, czy profilowania zboczy naturalnych tj. łagodzenia spadków bądź zabezpieczania przed erozją skarp. W ramach budownictwa wodnego mury oporowe wykorzystuje się przede wszystkim do sytuacji awaryjnych tj. budowania koryt oraz brzegów rzek, takich, które zostały uszkodzone przez powódź. Ponadto ściany oporowe można również wykorzystać do stworzenia lekkich nabrzeży wzdłuż zbiorników retencyjnych lub kanałów.

TECHNOLOGIE T-WALL TO ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE, GWARANTUJĄCE:

·         bardzo dobrą jakość elementów konstrukcyjnych oraz ich połączeń

·         wydajne i oszczędne zużycie materiałów

·         prostotę, a przede wszystkim szybkość montażu

·         możliwość montażu i to niezależnie od warunków pogodowych

·         bardzo małą pracochłonność oraz możliwość montażu z użyciem lekkiego sprzętu

·         możliwość demontażu i ponownego użycia elementów

·         bardzo duża oszczędność czasu

·         stosunkowo niskie koszty.

ŚCIANA T-WALL JAKO ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Popularność wykorzystania ścian oporowych w małej architekturze np. w ogrodach to rozwiązanie coraz częściej spotykane. Niewątpliwie urokliwe murki oporowe poza swoimi atutami dekoracyjnymi, posiadają również szerokie zastosowanie praktyczne. Tym samym ściany oporowe, które wykonane zostały z dekoracyjnych betonowych prefabrykatów, mogą spełniać rolę uniwersalnych podpór. Murek oporowy idealnie będzie komponował się z zielenią, stanowiąc bardzo atrakcyjny kontrast.

Oprócz samej podpory na rabaty z roślinami ozdobnymi lub skalniak, mur oporowy może także służyć jako wygodne miejsce do siedzenia. Jeszcze inną propozycją mogą być gabiony, które także mają możliwość pełnienia funkcji ściany oporowej. Czym są gabiony? To rodzaj koszy wykonanych ze stalowej siatki, które wypełnione są żwirem bądź kamieniami. Ich zastosowanie polega np. na umacnianiu skarpy lub mogą stanowić  dekorację same w sobie.

Ściany prefabrykowane spełniają obecnie bardzo różnorodne funkcje, które w dużej mierze odnoszą się do preferencji użytkowników. Pomimo tego, że najczęściej są ważnymi elementami wzmacniającymi, to równie często zastępują wszelkiego rodzaju przegrody. Niemniej w każdym przypadku stanowią one bardzo solidną barierę, która jest odporna na czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim na uszkodzenia mechaniczne.

BUDOWA MURU OPOROWEGO A PRZEPISY

Zgodnie ze współcześnie obowiązującymi przepisami prawa, konstrukcja oporowa jest swego rodzaju budowlą, dlatego też wymaga pozwolenia na budowę. Dokładnie w art. 29 ustawodawca podkreślił, że pozwolenia na budowę nie wymagają wyłącznie mocnienia powierzchniowe, które w zasadzie nie stanowią jakichkolwiek konstrukcji oporowych. Należy podkreślić, że zgodnie z literą prawa ustawodawca nie rozróżnia wielkości murów oporowych, wrzucając wszystkiego do jednego worka. Jednak wszelkiego rodzaju obiekty tzw. małej architektury nie wymagają już pozwolenia na budowę. Tym samym ścianki oporowe, które pełnią funkcję dekoracyjne w ogrodzie w zasadzie mogą być w taki sposób kategoryzowane.

Niemniej bardzo dużo zależy od indywidualnej interpretacji urzędnika. Jednym z doskonałych przykładów zobrazowania podejścia może być fakt, że w momencie, kiedy stawia się mur oporowy, który jednocześnie będzie pełnił funkcję ogrodzenia, to zgodnie z przepisami nie można zasłaniać się tym faktem, ponieważ funkcja dodatkowa nie zostanie wzięta pod uwagę.

Natomiast należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o tym, że stawiając mur oporowy, niezależnie od jego rzeczywistych rozmiarów, nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo takiej konstrukcji. Dlatego też jeżeli ściany T-Wall mają być wykorzystane do innych celów niż wyłącznie dekoracyjne np. w ogrodzie, to warto przemyśleć zatrudnienie profesjonalnej firmy.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkdin