JAKIE KRUSZYWO POD KOSTKĘ ?

Odpowiednia aranżacja otoczenia wokół domu jest równie ważna jak sam jego wygląd. Estetycznie ułożona kostka brukowa podnosi ocenę domu w oczach gości czy przechodniów oraz sprawia, że sami czujemy się lepiej. Poza efektem wizualnym bardzo ważna jest trwałość ułożenia, za co odpowiada m.in. rodzaj kruszywa. Podbudowa powinna być przede wszystkim przepuszczalna dla wody oraz stabilna dla przyszłej nawierzchni z kostki brukowej.

JAKIE KRUSZYWO POD KOSTKĘ WYBRAĆ?

Podsypki pod kostkę mogą być różne, a ostateczny wybór zależy od wielu czynników.  Poza samym kruszywem istotne jest zastosowanie podsypki. To materiał najczęściej stosowany do wyrównania warstw podbudowy. Przykładowy schemat tworzenia podbudowy pod układanie kostki brukowej ścieżek i podjazdów może wyglądać następująco:

  • – wyrównująca podsypka pod kostkę brukową z piasku, żwiru lub drobnego grysu,

– podbudowa żwirowo-piaskowa lub z kruszywa łamanego,

– warstwa odsączająca, np. geowłóknina.

Istotne znaczenie ma zastosowanie geowłókniny. To materiał syntetyczny przypominający tkaninę, umożliwiający ograniczenie kruszywa bez utraty stabilności podłoża. Nie tylko zapewnia większą stabilność, ale i umożliwia odprowadzanie nadmiaru wody z całej powierzchni kostki brukowej. Użycie warstwy rozsączającej jest konieczne gdy rodzaj gruntu posiada niską przepuszczalność wody.

PODSYPKA PIASKOWA

Wyróżniamy podsypkę piaskową z piasku rzecznego lub kopalnego. Wybierając ją warto zachować jednak szczególną ostrożność, ponieważ piasek jest łatwo wypłukiwany przez wodę, a nawet wynoszony przez mrówki. Jego ubicie może spowodować zapadnięcie się kostki. W żadnym wypadku nie należy decydować się wyłącznie ten materiał – na ogół dodaje się go do innego kruszywa. Cement jest najczęściej wykorzystywany do utwardzenia warstwy piasku i podsypek niskiej spoistości – zapewnia im lepsze zagęszczenie.

WYKORZYSTANIE ŻWIRU

Żwir budowlany pochodzi z rozdrobnienia wapienia. Wyróżnia się kilka rodzajów wielkości i szorstkości. Drobny żwir jest tylko odrobinę grubszy od piasku, lecz cechuje się niską przepuszczalnością wody. Stosuje się go tam, gdzie gromadzenie wody nie stanowi problemu. Może wytrzymać duże obciążenia, więc idealnie nada się pod chodniki, deptaki czy inne miejsca ruchu pieszego. Nie sprawdzi się jednak w przypadku podjazdów garażowych.

Żwir średni ma grubość odpowiednią dla większości powierzchni z kostki brukowej. Zapewni odpowiedni odpływ wody oraz wytrzyma bardzo duże obciążenia, także masę samochodów. Z kolei zastosowanie grubego żwiru ma miejsce przy wyjątkowo mocnych obciążeniach, przekraczających masę samochodu osobowego. Materiały podobne do niego zwie się grysem.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej lepiej sprawdzi się podsypka piaskowa czy podsypki żwirowe? Jeśli kostka brukowa będzie położona na dobrze drenującą glebę wystarczy żwir. Jednak jeśli chcemy ułożyć kostkę brukową na gliniastej glebie, w sprawie swobodnego przepływu wody konieczne staje się dodatkowe użycie piasku. W innym razie kostka zacznie się wybrzuszać i pękać.

POSPÓŁKA 

Stanowi mieszankę piasku i kruszywa żwirowego. Idealnie nada się do podbudowy pod kostkę brukową, ponieważ posiada dobre parametry mechaniczne i filtracyjne, w tym wysoki współczynnik zagęszczenia.

KRUSZYWO ŁAMANE

Popularnym rodzajem kruszywa jest tzw. łamane, zawierające w składzie podsypki różnego pochodzenia wykonane przez człowieka. W przeciwieństwie do piasku i żwiru jej rozdrobnienie nie zachodzi wskutek działania sił natury. Ma zastosowanie zarówno jako podsypka pod kostkę, jak i warstwa podbudowy pod podsypką.

JAKA PODSYPKA POD PŁYTY CHODNIKOWE?

Wybór kruszywa po płyty chodnikowe zależy od planowanego obciążenia nawierzchni i typu gruntu. Podjazdy czy parkingi muszą mieć zapewnioną większą grubość podbudowy, natomiast chodniki i deptaki nie wymagają aż takiej grubości. W tym ostatnim przypadku najlepiej sprawdzi się niewielkiej grubości mieszanka piasku i żwiru lub podsypka cementowo-piaskowa. Zapewnią one równą nawierzchnię oraz nie będą zatrzymywać wilgoci.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkdin