JAK OBLICZYĆ ILOŚĆ KRUSZYWA POTRZEBNĄ DO REALIZACJI? JAKIE KRUSZYWO WYBRAĆ?

Kruszywo to inaczej materiał sypki pochodzenia organincznego lub mineralnego. Ma powszechne zastosowanie w budownictwie – to właśnie kruszywo stosujemy w budowie nawierzchni wokół domów czy w miejsach poblicznych. Estetyczny wygląd kostki brukowej na chodnikach, deptakach czy podjazdach jest ważny, ale większe znaczenie ma trwałość wykonania. Odpowiednio dobrane kruszywo zapewni trwałość i wytrzymałość nawierzchni. 

NIEZBĘDNA ILOŚĆ KRUSZYWA – JAK JĄ OBLICZYĆ?

Aby obliczyć minimalną ilość kruszywa, którego potrzebujemy do realizacji swojego projektu musimy znać powierzchnię, którą chcemy nim pokryć. Uzyskany wynik mnożymy przez grubość warstwy kruszywa, którą chcemy otrzymać. Na tym nie koniec. Iloczyn ponownie mnożymy przez współczynnik zagęszczenia i przeliczamy całość na tony.

Przykładowo, chcąc pokryć powierzchnię 100 m2 grubością 20 cm (0,2 m) wykonujemy obliczenie: 100 * 0,2 = 20 m3. Następnie: 20 m3 x 1,3 (przykładowy współczynnik zagęszczenia) = 26 m3. 1 m3 żwiru, grysu czy innego kruszywa waży na ogół 1,7 tony, a więc wykonujemy ostatnie obliczenie: 26 * 1,7 = 44,2 tony.

Na pokrycie powierzchni 100 m2 oczekiwaną grubością kruszywa będziemy potrzebować 44,2 tony materiału.

JAKIE KRUSZYWO WYBRAĆ?

Wybór kruszywa zależy od wielu czynników – rodzaju gleby, naszych oczekiwań, przepuszczalności wody oraz obciążeń, którym będzie poddawana nawierzchnia. Najczęściej pierwszą warstwą kontaktującą się z surową glebą jest warstwa izolacyjna z geowłókniny. Stosuje się ją zawsze tam, gdzie kluczowa jest przepuszczalność wody w poziomie i pionie. Największe znaczenie mają jednak kolejne poziomy.

PODBUDOWA

Tuż nad nią znajduje się podbudowa. Lepiej unikać materiałów piaskowo-cmentowych, które uniemożliwiają przepływ wody, gromadzą wilgoć oraz powodują zamarzanie nagromadzonej wody. W efekcie, przy dużych mrozach kostka brukowa może ulec rozsadzeniu. Oczywiście – przy gwarancji prawidłowego odprowadzania wody i spoistości gruntu można zastosować takie rozwiązanie. W przypadku podbudowy dobrze sprawdzi się żwir, grys lub tłuczeń. Materiały można mieszać. Warto użyć także tych o ostrych krawędziach (np. tłuczeń), które dobrze się klinują.

Wybór kruszywa na podbudowę jest niezwykle ważny, ponieważ to on warunkuje wytrzymałość i funkcjonalność podjazdów, chodników i innych stworzonych nawierzchni. Stanowi fundament całego bruku.

PODSYPKA

Na podbudowę nakłada się warstwę podsypki. Pełni ona istotne funkcje – gwarantuje właściwe osadzenie kostki czy płyt w miejscach ich montażu, zabezpiecza materiał przed ewentualnym przemieszczaniem się oraz wyrównuje poziom bruku. Dodatkowo zabezpiecza kostkę przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych, takich jak skrajne temperatury. Jej obecność gwarantuje równomierne przenoszenie obciążeń z nawierzchni na podłoże.

Właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego kruszywa na podsypkę. Najczęściej stosuje się piasek lub piasek (np. kwarcowy) połączony z drobnym żwirem. Można wybrać również wysiewkę kamienną lub podsypkę cementowo-piaskową. Wszystko zależy od przyszłych obciążeń oraz narażenia na opady deszczu czy gromadzenie się wody.

Przykładowo, przy studzienkach kanalizacyjnych lub w obszarze ścieków przykrawężnikowych będziemy dążyć do dużej stabilności i nawierzchni i szczelności. Tutaj dobrze sprawdzi się podsypka piaskowo-cementowa. Każdą warstwę należy jednak odpowiednio nawilżyć i zagęścić (zwykle stosujemy 2 warstwy). Z kolei piasek ma tendencję do wypłukiwania się, więc z pewnością nie wybierzemy go do nawierzchni takich obszarów. 

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkdin